Registration


 

Informació sobre el membre de l'IBEC / Information about IBEC member:


Nom i Cognom / Name and Surname:  DNI:

Mòbil / Phone number: Email:

Relació de parentiu amb el nen/a / Relationship with the child:

 

Informació sobre els nens/es que participaran en el Kids Day / Information about the children participating in the Kids Day


Número de nens/es / Number of Kids:

(1) Nom del nen(a) / Name of the child: Edat / Age 1:

(2) Nom del nen(a) / Name of the child: Edat / Age 2:

(3) Nom del nen(a) / Name of the child: Edat / Age 3:

 

Dades de l'acompanyant dels menors de 4 anys / Data of the adult in charge of children under 4 years


Nom i Cognom / Name and Surname:

DNI:

Comentaris, indicacions, al·lèrgies, intoleràncies a tenir en compte / Comments, indications, allergies, intolerances:

Autoritzo al nen/a previament registrat a participar en el “IBEC KiDS DAY 2019”, el Dimarts 25 de Juny de 2019 / I hereby authorize the previously registered children to participate in IBEC's KIDS DAY, to be held on Tuesday, June 25, 2019.
De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a un sistema de tractament, titularitat d'Institut de Bioingeniría de Catalunya (IBEC). Pot consultar la informació addicional i detallada sobre la protecció de dades aquí.
He llegit i SINO accepto que es facin fotografies durant l’activitat i que s’utilitzin amb motius promocionals o informatius en documentació oficial, pàgines web, xarxes socials y canals del IBEC.